گزارش از مراکز درمانی

درج گزارش یا خبر یک تجربه توسط کارکنان مراکز درمانی (پزشک، پرستار، بهیار و...)

فرم ثبت گزارش فوری از مراکز درمانی

ثبت فوری گزارش از تجاربی که در ساعات یا روزها یا هفته‌های اخیر رخ داده

"الزامی" indicates required fields

مرحله 1 از 2

جزئیات گزارش رویداد

جزئیات گزارش رویداد را وارد کنید.
تاریخ رویدادالزامی
اگر خارج از ایران است، کد کشور و شهر یا ایالت را درج کنید.
اگر خارج از ایران است، کد کشور را درج کنید.

بارگذاری فایل‌ها

مدارک هویتی، اسناد و یا هر نوع فایل شامل صوت، تصویر، ویدئو را در صورت نیاز بارگذاری کنید.
Accepted file types: jpg, Max. file size: 1 MB.
هر نوع فایل (صوت، تصویر، ویدئو)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 10.

    اسکرول به بالا