گزارش فوری (عمومی)

فرم ثبت گزارش فوری از گزارشگر عمومی

ثبت فوری گزارش از تجاربی که در ساعات یا روزها یا هفته‌های اخیر رخ داده

"الزامی" indicates required fields

مرحله 1 از 2

جزئیات گزارش رویداد

جزئیات گزارش رویداد را وارد کنید.
تاریخ رویدادالزامی
اگر خارج از ایران است، کد کشور و شهر یا ایالت را درج کنید.
اگر خارج از ایران است، کد کشور را درج کنید.

بارگذاری فایل‌ها

مدارک هویتی، اسناد و یا هر نوع فایل شامل صوت، تصویر، ویدئو را در صورت نیاز بارگذاری کنید.
Accepted file types: jpg, Max. file size: 1 MB.
هر نوع فایل (صوت، تصویر، ویدئو)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 10.

    اسکرول به بالا