فعالیت‌های پژوهشی

فرم درخواست همکاری داوطلبین فعالیت‌های پژوهشی

پژوهشگران داوطلب درباره‌ی موضوعات مرتبط با زندگی پس از زندگی می‌توانند در قلمرو علوم مختلف دانشگاهی، حوزوی و غیره در سه سطح «پژوهش موردی»، «پژوهش موقت»، «پژوهش مستمر» افتخار همکاری نصیب فرمایند.

"الزامی" indicates required fields

مرحله 1 از 4

مشخصات عمومی

مشخصات هویتی خود را بصورت صحیح و دقیق درج کنید.
نام و نام خانوادگیالزامی
کد فراگیر (فیدا کد یا شناسه اختصاصی اتباع)
تاریخ تولدالزامی
همراه با کد شهرستان

اسکرول به بالا