ثبت تجربه

ثبت تجربه شخصی نزدیک به مرگ

ثبت اولیه می‌تواند توسط خود تجربه‌گر و یا فردی که شخصاً تجربه‌گر نیست اما قصد معرفی یک تجربه‌گر را دارد انجام شود.
nde-icon
جهت استفاده افرادی که به تازگی تجربه نزدیک به مرگ داشتند.
جهت استفاده افرادی که در گذشته تجربه نزدیک به مرگ داشتند.
اسکرول به بالا