ثبت گزارش

ثبت گزارش‌های فوری از تجربه‌های تازه

ثبت فوری گزارش از تجاربی که در ساعات یا روزها یا هفته های اخیر رخ داده
dialog-icon
برای تجربه‌هایی که به تازگی روی داده
ثبت یک تجربه یا معرفی یک تجربه گر توسط عموم افراد
درج گزارش یا خبر یک تجربه توسط کارکنان مراکز درمانی (پزشک، پرستار، بهیار و...)
درج گزارش یا خبر یک تجربه توسط کارکنان : (سردخانه‌ها، غسال‌خانه‌ها، آرامستان‌ها و...)
اسکرول به بالا