ثبت پیشنهاد

فرم ثبت پیشنهاد

پیشنهادها نه تنها درباره‌ی برنامه زندگی پس از زندگی، بلکه درباره‌ی هر موضوع دیگری می‌تواند باشد که به زیبا زیستن و بهبود زندگی دیگر انسان‌ها کمک کند. بنابراین محدوده‌ی پیشنهاد را محدود نبینید و با ذهن باز پیشنهاد بفرمایید. نیازی نیست پیشنهادها صرفاً مرتبط با فعالیت‌های پیشین بنده باشد. چه بسا یک پیشنهاد ساده‌ی شما موجب بهبود گوشه‌ای از زندگی فردی، خانواده‌ای یا جامعه‌ای شود. پس هرچه میخواهد دل تنگت بگو...

"الزامی" indicates required fields

نام و نام خانوادگی
کد فراگیر (فیدا کد یا شناسه اختصاصی اتباع)
تاریخ تولد
اگر خارج از ایران هستید، کد کشور و شهر یا ایالت را درج کنید.
اگر خارج از ایران هستید، کد کشور را درج کنید.
با این روش اطمینان می‌دهید که شما یک انسان هستید.

اسکرول به بالا